Sản phẩm

Máy phát điện CUMMINS
Tháng Mười 13, 2011
Máy phát điện KOMATSU
Tháng Mười 13, 2011
Show all

Máy phát điện CUMMINS


cong ty van phuoc hung chuyen cho thue xe cau banh lop liebherr, tadano faun, terex, cong ty van phuoc hung ban va cho thue may phat dien Caterpillar, Cummins, Volvo, Mitsubishi, Yanmar, Denyo từ 25KVA đến 5000 KVA, cho thue xe cau tu 10 – 500 tan, mua ban xuat nhap khau cac loai may phat dien, may thuy moi 100% và da qua su dung

<p><img src="http://vanphuochung.com/Images/News/Sub/images/cho%20thue%20may%20phat%20dien%20cimmins%20ma%20so%2074531_2.JPG" alt="ban va cho thue may phat dien, may phat dien Caterpillar, may phat dien Cummins, cho thue xe cau liebherr, may phat dien Volvo, may phat dien Mitsubishi, may phat dien Yanmar, may phat dien Denyo" width="1600" height="1200" />&nbsp;</p> <table width="200" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse;"> <colgroup><col width="210" style="width: 158pt;" /> <col width="110" style="width: 83pt;" /> </colgroup> <tbody> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td width="210" height="19" align="left" style="height: 14.25pt; width: 158pt;" class="xl63">M&Atilde; S&Ocirc;́ :<span style="">&nbsp; </span>74531</td> <td width="110" style="width: 83pt;" class="xl63">&nbsp;</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt;" class="xl63">Hi&ecirc;̣u <font class="font5">:</font><font class="font6"><span style="">&nbsp;</span></font></td> <td align="left" class="xl63">CUMMINS</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt;" class="xl63">Model:</td> <td align="left" class="xl63">KTA50-G3</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt;" class="xl65">Model<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-left: medium none;" class="xl67">CUMMINS 1400</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">C&ocirc;ng su&acirc;́t<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">1400 KVA</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">T&acirc;̀n s&ocirc;́<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">50/60 Hz</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">Model đ&acirc;̀u ph&aacute;t<span style="">&nbsp;&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">STAMFORD</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">Hi&ecirc;̣u đi&ecirc;̣n th&ecirc;́<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">380/440 V</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">Sản xu&acirc;́t tại<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">USA</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">Năm sản xu&acirc;́t<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">2008</td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.25pt;"> <td height="19" align="left" style="height: 14.25pt; border-top: medium none;" class="xl66">S&ocirc;́ lượng<span style="">&nbsp;</span></td> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none;" class="xl68">1</td> </tr> </tbody> </table>

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phát điện CUMMINS”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *